Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

By | 07/21/2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Ang mga obligasyon ng indibidwal na nakaseguro ay maaaring tumagal ng ilang porma tulad ng Premium: Ang halaga ng may-hawak ng patakaran o ang kanilang sponsor (hal., Isang tagapag-empleyo) ay nagbabayad sa planong pangkalusugan upang bumili ng coverage sa kalusugan. Deductible: Ang halaga na dapat bayaran ng nakaseguro sa out-of-pocket bago ang tagaseguro ng kalusugan ay nagbabayad ng bahagi nito. Halimbawa, ang mga may hawak ng mga patakaran ay maaaring magbayad ng $ 500 na kabawasan sa bawat taon, bago ang anumang pangangalaga sa kalusugan ay sakop ng tagatangkilik ng segurong pangkalusugan. Maaaring tumagal ng ilang mga pagbisita sa doktor o mga reseta ng reseta bago maabot ng taong nakaseguro ang deductible at ang kompanya ng seguro ay magsisimulang magbayad para sa pangangalaga. Bukod dito, ang karamihan sa mga patakaran ay hindi nalalapat sa mga pagbabayad para sa mga pagbisita o mga reseta ng doktor laban sa iyong deductible. Pagbabayad: Ang halagang dapat bayaran ng taong nakaseguro sa bulsa bago magbayad ang insurer ng kalusugan para sa isang partikular na pagbisita o serbisyo. Halimbawa, ang isang taong nakaseguro ay maaaring magbayad ng $ 45 co-payment para sa pagbisita ng isang doktor, o upang makakuha ng reseta. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Ang co-payment ay dapat bayaran sa bawat oras na makuha ang isang partikular na serbisyo. Pagbabahagi ng coinsurance: Sa halip na, sa karagdagan, ang pagbabayad ng isang nakapirming halaga sa harap (isang co-payment), ang co-insurance ay isang porsyento ng kabuuang halaga na maaaring bayaran ng nakaseguro na tao. Halimbawa, ang miyembro ay maaaring magbayad ng 20% ​​ng gastos ng isang pag-opera sa ibabaw at higit sa isang co-payment, habang binabayaran ng kumpanya ng seguro ang iba pang 80%. Kung mayroong isang mas mataas na limitasyon sa seguro, ang may-hawak ng patakaran ay maaaring magbayad ng masyadong maliit, o isang mahusay na deal, depende sa aktwal na mga gastos ng mga serbisyo na kanilang nakuha. Pagbubukod: Hindi lahat ng mga serbisyo ay sakop. Ang mga nakaseguro sa pangkalahatan ay inaasahang magbayad ng buong halaga ng mga hindi sakop na serbisyo mula sa kanilang sariling mga pockets. Mga limitasyon sa saklaw: Ang ilang mga patakaran sa seguro sa kalusugan ay magbabayad lamang para sa pangangalagang pangkalusugan hanggang sa isang tiyak na halaga ng dolyar. Ang taong nakaseguro ay maaaring inaasahan na magbayad ng anumang singil na lampas sa pinakamataas na pagbabayad ng planong pangkalusugan para sa isang partikular na serbisyo. Bilang karagdagan, ang ilang mga scheme ng seguro ng kumpanya ay mayroong taunang o lifetime coverage maxima. Sa mga kasong ito, ang plano sa kalusugan ay titigil sa pagbabayad kapag naabot nila ang pinakamataas na benepisyo at kailangang bayaran ng may-hawak ng patakaran ang lahat ng natitirang gastos. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah